SEPTEMBER 2017 – APRIL 2018 I STOCKHOLM

Nästa start

September 2017 till april 2018
I Stockholm

Programmet som PDF

Under programmet identifierar du kritiska och centrala moment i ämnet idrott och hälsa som eleverna ofta har svårigheter med. Tillsammans med ämneskollegor planerar du undervisningsupplägg och examinationsuppgifter till just dessa ämnesmoment. Du genomför planeringen i din undervisning, ni sambedömer och utvärderar sedan vad som ger bäst effekt för elevernas lärande.

 

Målen med programmet är att du ska:

  • Nå högre resultat med dina elever även i de svåraste ämnesmomenten.
  • Förbättra din undervisning kring kritiska aspekter och särdrag inom ämnet idrott och hälsa.
  • Utveckla din bedömarkompetens.

För vem?

Erfarna idrottslärare i grundskolans åk 7–9 som har ett stort engagemang för att fortsätta utveckla sin undervisning.

  • Erfarenhet som lärare
  • Vilja att utvecklas som lärare

Omfattning

Programmet pågår september 2017–april 2018 (åtta träffar totalt) och arrangeras i Stockholm.

Dessutom genomförs lektions­observationer av Aretes observatörer och elverna gör Aretes elevenkäter.

Programledare

Per Dammström
Aretemeriterad lärare, Thorildsplans gymnasium

Medverkande

Håkan Larsson
Professor vid GIH

Spännande att få fördjupa sig i vårt ämnes svåra och centrala moment.

Per Dammström

Programledare, Aretemeriterad lärare, Thorildsplans gymnasium

Programmets upplägg

I programmet arbetar du tillsammans med erfarna ämneskollegor och ni väljer tillsammans ut några särskilt viktiga men svåra och utmanande ämnes­moment. Under tre omgångar får ni möjlighet att planera, genomföra, bedöma och även utvärdera er undervisning. Varje omgång innehåller två fysiska träffar som är fyra timmar långa. Mellan träffarna undervisar du på din skola, provar de planeringar som tagits fram och förbereder dig inför nästa träff.

Uppstart om idrottsämnets kritiska aspekter

Redan under uppstarten ska du tillsammans med de andra deltagarna identifiera och disku­tera idrottsämnets kritiska moment och vilka specifika svårigheter du och eleverna haft med momenten tidigare. Ni väljer tillsammans ut tre ämnesmoment som ni kommer att jobba vidare med i er ordinarie undervisning.

Aretes vetenskapliga grund presenteras och förklaras utifrån programmets innehåll.

 

Planera och utveckla undervisningen för era valda ämnesmoment

Du utgår från ett ämnesmoment som gemensamt valts, granskar din tidigare undervisning – vad som fungerat och vad som inte fungerat och tar del av forskning. Vad behöver utvecklas?

Ni utformar nya undervisningsupplägg gemensamt och planerar även för bedöm­ning och examination. Ni diskuterar hur undervisningen ska utformas för att göra undervisningen intressant och hur eleverna ska lära sig det ni vill att de ska lära sig. Hur vet ni att de lärt sig just det? Hur får ni dem att förstå det ni vill? Vilka begrepp är viktiga? Vilka förkunskaper behöver eleverna ha? Vad är svårt? Vad är viktigt att förstå? Ni diskuterar även begreppen rättssäker betygssättning, likvärdig och allsidig bedömning.

Genomför och utvärdera undervisningen

Du undervisar ämnesmomentet på din skola utifrån er planering och du reflekte­rar över dina erfarenheter.

Ni fokuserar på att gemensamt ta vara på erfarenheter av lektionsarbetet och de olika sätt ni har undervisat på. Har ni valt rätt och arbetat med det som är svårast för eleverna? Vad behöver utvecklas ytterligare för att nå de resultat ni siktat på?

Arbetet fortsätter även med att utarbeta examinationsuppgifter för bedömning av planerad och genomförd undervisning.

Bedöm och återkoppla

Gruppen utarbetar examinationsuppgifter som svarar mot relevanta kunskapskrav.

Du examinerar minst en elevgrupp och väljer sedan ut elevsvar på olika nivåer för gemen­sam bedömning tillsammans med gruppen. Ni utarbetar även former och metoder för åter­koppling till eleverna.

Du ska genomföra enkäter och intervjuer med elever under varje omgång. Vid ett tillfälle under programmet blir du även observerad av en av Aretes observatörer och får återkoppling på undervisningen.

Programmets avslut

Vid den sista träffen sammanfattar du årets erfarenheter. Hur har din undervisning för­ändrats? Hur ska du fortsätta att utveckla din undervisning? Hur kan dina kollegor på skolan dra nytta av det du lärt dig och dina arbetsmetoder?

Ni ska under programmets gång löpande bedöma om de undervisningsupplägg ni utvecklat har en kvalitet som gör att de kan publiceras och göras tillgängliga för alla ämneskollegor exempelvis i form av en utvecklingsartikel på Skolporten.se.

Har du frågor om programmet?

 

Vill du prata med oss direkt?

Vänd dig då till:
Ylva Gunnars
ylva.gunnars@areteakademi.se
tel. 0735-­12 57 60