AUGUSTI 2017 – MAJ 2018 I STOCKHOLM

Nästa start

Augusti 2017 till maj 2018
I Stockholm

Programmet som PDF

Vill du utveckla din undervisning men vet inte hur du ska börja? Krockar dina intentioner ibland med verkligheten? Programmet ger dig möjlig­ het att stärka både ditt ledarskap i klassrummet och hantverket undervisning. Du utgår ifrån dina styrkor och utvecklingsområden för att pröva och ompröva metoder så att du kan nå längre med dina elever.

 

Målen med programmet är att du ska

Få stöd och verktyg för att utveckla:

  • ditt ledarskap i klassrummet
  • kvaliteten i din undervisning
  • din bedömarkompetens

För vem?

Lärare i grundskolan som har några års erfarenhet och som har utmaningar i sin yrkesvardag. Lärare som vill ha stöd av mer erfarna kollegor att utveckla undervisning.
  • Erfarenhet som lärare
  • Vilja att utvecklas som lärare

Omfattning

Programmet pågår augusti 2017–maj 2018 (nio träffar totalt) och arrangeras i Stockholm.

Dessutom genomförs lektions­observationer av Aretes observatörer och eleverna gör Aretes elevenkäter.

Din rektor har en viktig roll i programmet och stödjer dig bland annat genom att genomföra lektionsobservationer och skriva vitsord.

Programledare

Annette Mogren
Aretemeriterad lärare, Nacka

Sandra Fors Bichsel
Aretemeriterad lärare, Kunskapsskolan i Uppsala

 

Medverkande

John Steinberg
Fil dr i pedagogik, författare

Om du har jobbat några år och känner att du har energi för att utvecklas ytterligare är det här programmet för dig!

Annette Mogren

Programledare, Aretemeriterad lärare

Vill du få bättre förutsättningar att lyckas med alla elever? Välkommen till Min roll i klassrummet!

Sandra Fors Bichsel

Programledare, Aretemeriterad lärare

Programmets upplägg

I programmet arbetar du tillsammans med kollegor från andra skolor i mindre studiegrupper. Program­met innehåller nio fysiska träffar. Träffarna ger dig förutsättningar att utveckla både ditt ledarskap i klassrummet och din undervisning. Mellan träffarna provar du metoder och verktyg i ditt klassrum och använder den kunskap du tagit del av. Du förbereder dig till kommande träffar genom att läsa in litteratur och skriva reflektioner kring ditt arbete.

De första träffarna ägnas åt ledarskapet. Därefter fokuserar träffarna på att utveckla och förfina din undervisning.

Uppstart

Redan innan uppstarten ska din rektor observera en av dina lektioner med hjälp av Aretes protokoll och skriver vitsord kring dina styrkor och dina utvecklingsområden. Du skriver en reflektion kring den åter­ koppling du fått från rektor.

Vid uppstarten påbörjas arbetet med att kartlägga din undervisning samt lära känna kollegorna i gruppen.

 

Leda lärandet

Du påbörjar arbetet med att kartlägga din undervisning och hur du leder lärandet framåt. Vilka är dina styrkor och vad kan du utveckla? Du kommer att ta del av forskning och delta i en föreläsning om ledarskap i klassrummet.

Du undersöker hur eleverna uppfattar dig i rollen som lärare genom att genomföra elevenkäter.

Med stöd av den återkoppling och kunskap du fått reflekterar du kring de mönster du kan se i din undervisning. Vad säger eleverna, rektor och vad märker du själv?

Tillsammans med programledarna väljer du ut­ vecklingsområden som du ska arbeta vidare med under året.

Hantverket undervisning

Du arbetar med olika verktyg/metoder för att utveckla din undervisning. Metoderna testas och utvärderas både enskilt och i grupp. Vad behöver utvecklas ytterligare för att nå de resultat ni siktat på?

Du får återkoppling på din undervisning både från din rektor och från Aretes observatör som besöker dig vid två tillfällen. Du undersöker även hur eleverna upplever undervisningen genom att du genomför elevenkäter och intervjuar elever.

Du reflekterar och sätter ord på din praktik för att bättre kunna förstå vad det är som sker och varför. Vad är det som fungerar bra, vad fungerar mindre bra och vad behöver utvecklas?

Du fördjupar dina kunskaper om kopplingen mellan planering av undervisning och bedöm­ning utifrån kunskapskraven.

 

Programmets avslut

Innan sista träffen observerar din rektor åter en av dina lektioner och ger dig återkopp­ling. Vid den sista träffen sammanfattar du programmets erfarenheter och lärdomar. Hur har din undervisning förändrats? Hur ska du fortsätta att utveckla din undervisning? Hur kan dina kollegor på skolan dra nytta av det du lärt dig?

 

Har du frågor om programmet?

 

Vill du prata med oss direkt?

Vänd dig då till:
Ylva Gunnars
ylva.gunnars@areteakademi.se
tel. 0735-­12 57 60