Om Arete Akademi

Arete Akademi handlar om att utveckla lärares undervisning. Fokus är kärnan i alla lärares arbete: eleverna och det som händer i klassrummet. Vi har erbjudit fem utvecklingsprogram och och ett antal tjänster. Alla program har en vetenskaplig grund och leds av andra yrkesskickliga lärare. Det är långa program som handlar om att tillsammans med kollegor utveckla olika delar av sin praktik.

  • Arete har arbetat tillsammans med 1500 av Sveriges bästa lärare i två olika meriteringsprogram. Mer än 5000 lektionsobservationer har genomförts och 71 000 elevsvar har sammanställts från enkäter.
  • Aretes program har letts av andra yrkesskickliga lärare, lärare som ofta själva är Aretemeriterade.
  • Alla Aretes program har en vetenskaplig grund. Läs mer om Aretes tre perspektiv och sju centrala aspekter på yrkesskicklighet för lärare här.

Arete Akademi är en del av SkolportenGruppen där även Skolporten och forskningsföretagett Ifous ingår. Kontakta oss för mer information.

Vad tycker lärare har varit särskilt utvecklande?

”Att sätta ord på vad jag gör som är av särskild kvalitet”
”En djupanalys av min undervisning” 
”Man ser det som behöver förbättras men även att det visar att man gör mycket rätt”
”Jag fick tänka till vad jag gör, varför jag gör det och hur det påverkas av andra så som elever och vårdnadshavare”
”Bland det bästa och jobbigaste jag gjort. Har verkligen stärkt mig som lärare!” 

%

tycker att det har varit lärorikt och utvecklande

%

säger att programmet har stärkt mig i min lärarroll

Våra två meriteringsprogram

 

Via våra två meriteringsprogram: Meriteringsprogrammet Arete och Förstelärarmeritering Arete erbjuds särskilt yrkesskickliga lärare:

  • En chans att systematiskt reflektera över sin praktik och därmed vinna nya insikter.
  • Kontakt med andra lärare med intresse för att utveckla undervisningen.
  • En strukturerad metod att dokumentera sin yrkesskicklighet i en meritportfölj.
  • Oberoende och professionell examinationsbedömning av meritportföljen.
  • Ett självständigt bevis för yrkesskicklighet som ger erkänsla och som respekteras av arbetsgivare, kollegor, elever och föräldrar.
  • Goda argument vid nästa lönesamtal och en starkare ställning på arbetsmarknaden.

För skolhuvudmän är Aretes meriteringsprogram ett sätt att lyfta yrkesskickliga lärare. När lärarna lyfts är det troligare att de stannar kvar i yrket. Dessutom är det inbyggt i programmen att de ska sprida sin yrkesskicklighet till kollegor. Meriteringen underlättar också genomförandet av så kallade karriärtjänster, till exempel förstelärartjänster.

 

Meriteringsprogrammet Arete sträcker sig över sex månader, medan Förstelärarmeritering Arete är ett kortare sexveckorsprogram. Programmen är utformade så att förstelärarmeriteringen kan fungera som ett första steg i Meriteringsprogrammet Arete.

I Förstelärarmeritering Arete erbjuds lärare som huvudmannen valt ut möjlighet att arbeta fram en meritportfölj som tydligt visar lärarens förstelärarkvalifikationer. Även Meriteringsprogrammet Arete är utformat för att kunna kvalificera för karriärtjänster, men detta är ett fördjupat meriteringsprogram med mer tid för reflektion och mer omfattande portföljarbete. Aretemeriterade lärare får ett självständigt meriteringsbevis som ger goda argument vid nästa lönesamtal och en starkare ställning på arbetsmarknaden, det vill säga mer än en förstelärartjänst.

För att kunna bli antagen till något av meriteringsprogrammen ska lärare ha lärarexamen (lärarlegitimation / förskollärarlegitimation) och fyra års yrkeserfarenhet. Läs mer om hur meriteringen går till här.

Vill du veta mer om meriteringsprogrammen?
Arete samarbetar direkt med skolhuvudmän. Nedan kan du se vilka huvudmän som är våra uppdragsgivare. Är du intresserad av att veta mer, kontakta oss gärna.

Våra uppdragsgivare

Några röster om Arete Akademi och inspirerande tal