Våra utvecklingsprogram

 

Arete Akademi erbjuder olika utvecklingsprogram med syftet att utveckla lärares undervisning. Fokus är kärnan i alla lärares arbete: eleverna och det som händer i klassrummet. Alla program har en vetenskaplig grund och leds av andra yrkesskickliga lärare. Det är långa program som handlar om att tillsammans med kollegor utveckla olika delar av sin praktik. Just nu erbjuder vi följande program:

Meriteringsprogrammet Arete

Vill ni höja kvalitén och statusen på läraryrket i er kommun? Arete Meritering ger lärare en möjlighet att synliggöra sin yrkesskicklighet.

Förstelärarmeritering Arete

I Förstelärarmeritering Arete erbjuds lärare att med hjälp av beprövade verktyg arbeta fram en meritmapp som tydligt visar förstelärarkvalifikationer.

Min roll i klassrummet

Vill du utveckla din undervisning men vet inte hur du ska börja? Vi kan ge dig konkreta verktyg för att reflektera kring din praktik.

 

Spets i Idrott & Hälsa

Hur kan eleverna nå ännu högre resultat i dina ämnen? Under vår kurs identifierar du kritiska aspekter i dina ämnen som eleverna har svårigheter med.

Fortbildning: Bedömning och betygssättning

Bedömning & betygssättning

I Bedömning och betygssättning får du råd och tips om hur du ska planera din undervisning, bedöma elevers kunskaper och sätta betyg på ett tryggare och mer tidseffektiv sätt.