forstelarare-width490Under maj och juni genomgick de 9 lärarna ett Aretes meriteringsprogram som bland annat innebar att de blev observerade under lektionstid av bedömare från andra kommuner. I bedömningsförfarandet ingick även elevenkäter. Lärarna erbjöds efter avslutat meriteringsprogram en treårig förstelärartjänst som de påbörjade 1 augusti. Deras främsta uppdrag är att ansvara för att utveckla det kollegiala lärandet och fungera som modellärare. Förvaltningen öppnade nyligen upp för nya möjligheter att söka som förstelärare och lektorstjänst till 2014. Trelleborg har möjlighet att ha sammanlagt 20 tjänster som förstelärare eller lektor fr.o.m. 2014. Urvalet ska vara klart i december 2013.

Läs mer på Trelleborgs hemsida här

De meriterade förstelärarna är: Johan Van der Levin (Söderlsättsgymnasiet), Maria Glawe (Söderslättsgymnasiet). Gulsen Usein (Söderslättsgymnasiet), Joakim Albertsson (Väståkra F-9), Camilla Tangvald (Bäcka-/Fågelbäcksskolan), Gunilla Ingvarsson (Skegrie skola), Karin Larsson (Ljunggrenska skolan), Maria Forss (Vannhögskolan), Rikard Rasmusson (Liljeborgsskolan 7-9).