FRÅN JANUARI 2018

Nästa start

Flexibel start på webben

Att sätta betyg är myndighetsutövning och lärare som sätter betyg ska följa de lagar och förordningar som gäller. Men vad betyder det som står i föreskrifterna och vilka konsekvenser får det för dig som lärare? I den här kursen får du hjälp att förstå intentionerna bakom regelverket kring betygssättning och bedömning och vad de termer som används i de olika styrdokumenten innebär. Du får också veta vad som inte är reglerat och vad lärare inte är skyldiga att göra. Risken minskar för att du som lärare lägger mer tid än nödvändigt på bedömning, rättning, elevinformation, dokumentation och betygssättning.

 

För vem?

Lärare i grundskolans år 1 till 9, gymnasieskolan och Komvux. Kursen behandlar betygssättning, men även de föreskrifter som gäller för lärare som undervisar i grundskolans år 1 till 5.

Tidsåtgång

Rekommenderad tidsåtgång för kursen är 5-6 veckor med sammanlagt 4 träffar. Varje träff beräknas pågå ca 1,5 timme. Mellan träffarna läser deltagarna litteratur, vilket beräknas ta ca 1-2 timmar/vecka.

Genomförande

Kursen är webbaserad och genomförs som en studiecirkel. Lärare som undervisar i samma eller likartade ämnen träffas i grupper och ser filmer, diskuterar litteratur, besvarar frågor och genomför tillämpningsuppgifter. Inför den sista träffen görs ett övningsprov och under sista träffen finns möjlighet att genomförs ett slutprov. Deltagare som klarar ett slutprov kan få ett intyg.

 

Kursen är framtagen i samarbete med

Per Måhl
Gymnasielärare, tidigare utredare på skolinspektionen och sakkunnig i politiska utredningar kring betyg.

Bo Sundblad
Tidigare lärarutbildare vid Stockholmsuniversitet, lektor i pedagogik, sakkunnig i politiska utredningar kring betyg.

 

Förväntat resultat

Efter avslutad kurs ska deltagarna:

 • Vara klara över betygssättningsprocessens delar.
 • Känna till de föreskrifter som styr betygssättningen och vad lärare är skyldiga att göra när det gäller bedömningar, kunskapsomdömen och betyg.
 • Veta vad validitet i bedömningar innebär och kunna identifiera brister i validitet.
 • Veta vad en bedömningsmatris är.
 • Veta vad som menas med ett kunskapsomdöme, känna till vilken funktion dessa omdömen har och veta varför de är nödvändiga.
 • Veta vad en kunskapsmatris är och hur de kan användas.
 • Veta vad som menas med ett uppgiftsbetyg.
 • Veta vilka konsekvenser föreskrifterna får för examinationsuppgifter, bedömningsmatriser, provrättning och elevinformation inför och efter uppgiftsbetyg (formativ bedömning)
 • Veta vilka konsekvenser föreskrifterna får för kunskapsomdömen och för summeringar och sammanvägningar till kunskapsomdömen (summativ bedömning).
 • Veta vilka föreskrifter som styr kunskapsmatriser och vilka funktioner kunskapsmatriser har.
 • Veta hur sammanvägningar till termins-, slut- och kursbetyg är reglerade.
 • Känna sig trygga med att förklara betygssättningsprocessen för elever och vårdnadshavare.

Kursmaterial

Litteratur

 • Delar av boken Betygssättning en handbo, (Gustavsson, Måhl och Sundblad 2012)

Delar ur följande material från Skolverket:

 • Sambedömning i skolan, 2014
 • Bedömningsaspekter, 2014
 • Betygsskalan B och D, 2016
 • Kunskapsbedömning i skolan, 2011

Filmer

 • Hur sätter lärare betyg?, film från Skolverket 2016
 • Rättssäker betygssättning, film från Arete 2017
 • Bedömningsmatriser och kunskapsmatriser, film från Arete 2017

 

Vad ingår?

I priset ingår tillgång till två filmer från Arete, ett upplägg för arbete med kursinnehållet, arbetsuppgifter, diskussionsfrågor och provuppgifter. Övrig litteratur ingår inte i priset, men finns tillgängliga utan kostnad.

Frågor om kursen Bedömning och betygssättning

Pris

2995 kr/deltagare ex moms
Vid fler än 10 deltagare från samma skola eller huvudman, kontakta Arete.

 

Vill du prata med oss direkt?

Vänd dig då till:
Ylva Gunnars
ylva.gunnars@areteakademi.se
tel. 0735-­12 57 60