OKTOBER 2017 – JUNI 2018

Nästa start

Oktober 2017 till juni 2018
På webben

Tycker du att det kan vara svårt och tidskrä­vande att göra bedömningar av dina elevers kunskaper? I programmet Bedömning och betygssättning får du råd och tips om hur du ska planera din undervisning, bedöma dina elevers kunskaper och sätta betyg på ett tryggare och mer tidseffektivt sätt. Du får stöd för att försäkra dig om att dina bedömningar speglar kunskapskraven och att din betygssättning är rättssäker.

 

Målen med programmet är att du ska:

  • Känna dig trygg med uppgiften att bedöma elevers kunskaper och på ett tydligt och professionellt sätt samtala med elever och vårdnadshavare i frågor som rör bedömning och betyg.
  • Säkerställa att dina elever får den information om betygssättning som skollagen kräver
  • Säkerställa att betygssättningen följer regelverket.
  • Bidra till att lärare gör mer likvärdiga bedömningar

För vem?

Lärare i grundskolans år 1 till 9 och gymnasieskolan som bedömer elevers kunskaper och sätter betyg. Programmet är webbaserat och genomförs som en studiecirkel på din skola. Det är en fördel om flera lärare på en skola deltar samtidigt.

Kursledare

Petra Svensson,
petra.svensson@areteakademi.se 

 

Medverkande

Bo Sundblad
Tidigare lärarutbildare vid Stockholms universitet, lektor i pedagogik. Författare.

Per Måhl
Gymnasielärare, tidigare utre­dare på skolinspektionen och sakkunnig i politiska utredningar kring betyg. Författare.