De senaste åren har vår omvärld förändrats mycket och samtidigt har det varit stora förändringar internt här på Arete Akademi. På statlig nivå planeras nationella utvecklingsprogram för lärare och vi har följt den utvecklingen med spänning.

Med detta som bakgrund har vi på Arete beslutat att det är dags att avsluta vår verksamhet i sin nuvarande form. Bolaget Arete Akademi har fusionerats ihop med moderbolaget Skolporten, som kommer att arbeta för att material och kunskap från Arete ska användas på nya sätt.

Vi på Arete är övertygade om att vi har lämnat avtryck hos de lärare och huvudmän som har arbetat med oss men även i en vidare diskussionen om lärares yrkesskicklighet.

Arete har under åren arbetat med över 2 000 lärare i våra meriteringsprogram. Aretes perspektiv och aspekter som beskriver lärares yrkesskicklighet har fått ett positivt bemötande, och våra skattningsverktyg har varit mycket uppskattade. Vi hoppas att dessa material kommer att leva vidare i Skolsverige.

Stort tack till alla som arbetat med oss genom åren! Vi har haft duktiga observatörer, granskare, examinatorer, bedömare och meriteringsråd som har gjort att verksamheten har fungerat så bra.

Stort tack även till alla som gått våra program och använt våra verktyg för att utveckla er undervisning! Vi hoppas att ni tar med insikter och inspiration som påverkar er skolvardag lång tid framöver.

När vi hittat nya sätt att arbeta vidare med vårt material kommer vi uppdatera informationen på den här sidan eller på www.skolporten.se.

Har ni frågor om Arete så kontakta Skolporten.