Ebba Reinolf

Ebba Reinolf

Telefon: 0739-51 98 41
ebba.reinolf@areteakademi.se 

Aretes Meriteringsråd

I enlighet med internationell standard har Arete ett självständigt Meriteringsråd som har till uppgift att säkerställa att examinationen av deltagarnas meritportföljer och meritmappar sker på ett oberoende, transparent och likvärdigt sätt. Meriteringsrådet består av tre personer som utser examinatorer, följer verksamheten och beslutar vid eventuella besvär från deltagare mot examinators beslut.

Lars Flink

Ordförande

Lars Flink är före detta VD för SIS, Swedish Standards Institute.
”Öppenhet och transparens är ledorden”

Ragnar Eliasson

Ledamot

Ragnar Eliasson är före detta biträdande Generaldirektör och avdelningschef på Skolverket.

Helena Sagar

Ledamot

Helena Sagar är NO och tekniklärare i Kungsbacka kommun och disputerad vid Göteborgs universitet.
”Viktigt att rannsaka sin undervisning” 

Besvär

Deltagande lärare i Arete Akademis meriteringsprogram har möjlighet att en gång besvära sig mot examinatorsgruppens respektive bedömargruppernas beslut. Besvär ska anmälas senast två veckor efter att beskedet om hur meritportföljen/meritmappen bedömts delgivits dem. Besvär hanteras av Meriteringsrådet.

Här hittar du mer utförlig information om hur och vart besvär ställs, samt en länk till anmälan:
Information om besvär och klagomål
Anmäl besvär/klagomål

 

Instruktion för CV (för personer med uppdrag åt Arete)
Här kan du ladda ner instruktion för vad ett CV ska innehålla

Postadress

Arete Akademi AB
118 82 Stockholm

Organisationsnummer

556885-3757

Fakturaadress

Vi tar emot e-faktura, PDF-faktura eller pappersfaktura. Kontakta oss för att få adress.

Leveransadress vid stora försändelser

Arete Akademi AB
c/o KLF Service
Söder Mälarstrand 1-11
118 20 Stockholm

Besök Arete Akademi här