Välj en sida
Frida_Wiren

Frida Wirén, en av Ängelholms förstelärare
Foto: Jessica Krantz

Barn- och utbildningsnämnden uppmärksammade under torsdagen Ängelholms kommuns 19 förstelärare genom utdelning av certifieringsbevis från Arete Meritering.

Förstelärare är en del av karriärreformen som går ut på att göra läraryrket mer attraktivt och för att förbättra resultaten i skolan. I meriteringsarbetet har lärarna i Ängelholm genom dokumentation visat att de är särskilt yrkesskickliga lärare.

Läs mer på Ängelholms kommun här.