Välj en sida

Arete Akademi har sedan 2012 meriterat fler än 1300 särskilt yrkesskickliga lärare hos 30 skolhuvudmän. Vi omnämns i utredare Björn Åstrands slutbetänkande ”Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling”, SOU 2108:17.

I utredningen tas Aretes meriteringsprogram upp som ett svenskt initiativ för högre undervisningsskicklighet.

”Det är glädjande att detta uppmärksammas i utredningen. Meriteringsprogrammen fokuserar på att stärka kärnan i lärares arbete – hantverket undervisning. De lärare och huvudmän som använt sig av Arete Akademis meriteringsprogram ligger i framkant vad det gäller professionsutveckling av yrkesskickliga lärare”, säger Per Reinolf, VD på Arete Akademi.

Utredningen föreslår professionsprogram med fyra reglerade kompetensnivåer för legitimerade lärare: legitimerad lärare, erfaren lärare, meriterad lärare samt särskilt meriterad lärare.

Syftet med professionsprogrammen är enligt utredningen att främja professionell utveckling. Genom att beskriva lärarkompetens på olika nivåer och skapa processer för hur kompetensen kan identifieras, ska yrkesskickligheten och kvaliteten på undervisningen stärkas. Arete arbetar med just detta. Vi har utvecklat en modell som beskriver vad som utmärker en skicklig lärare och hur det kan visas.

Slutbetänkandet i sin helhet hittar du här.

 

Arete erbjuder två olika meriteringsprogram, Förstelärarmeritering Arete och Meriteringsprogrammet Arete. Innehållet i meriteringsprogrammen har utvecklats i samarbete med bland annat lärare, förskollärare, skolledare och forskare.

Läs mer om meriteringsprogrammen här.