Välj en sida

Då Arete Akademi inte kommer att driva fler meriteringsprogram kommer vi att lägga ner webbsidan www.areteportfolj.se. Webbplatsen kommer att upprätthållas fram till sista maj 2020. Om du har material där som du vill få tillgång till så logga in för att ladda ner dina dokument. Om du får några tekniska problem så kontakta Ebba Reinolf.