Välj en sida

Till ditt stöd i urvalsprocessen för lärarlönelyftet har vi tagit fram ett bedömningsprotokoll som:

  • Ger alla dina lärare möjlighet att visa sin yrkesskicklighet och i vilken grad de uppfyller kraven.
  • Utgår från statens krav och Aretes 7 aspekter.
  • Är enkelt att använda.