Välj en sida
katarina_130924_0241

Katarina Arkehag

 Hur resonerade utbildningsförvaltningen före ni gick ut i en offentlig upphandling om meriteringssystem?

– Eftersom vårt arbete med att utveckla karriärvägar för lärare och den statliga reformen om förstelärare och lektor har dokumenterad yrkesskicklighet som ett kvalifikationskrav har det  varit viktigt för oss att det finns tydliga kriterier för vad det innebär. Vi vill ge lärare ett verktyg för att kunna synliggöra sin yrkesskicklighet och skolledare stöd i bedömning. En viktig del  är också att ha en gemensam begreppsbildning för vad lärarskicklighet är.

 

 Varför var det viktigt att ha ett ramavtal?

– Enligt lagen om offentlig upphandling är vi skyldiga att upphandla de tjänster vi köper och att det är av en aktör som är kvalitetssäkrad, uppfyller krav på ekonomisk soliditet och till ett  rimligt pris.

 

 Vad var viktigt för er att fråga efter i upphandlingen av meriteringssystem?

– Vi betonade att det skulle finnas utvecklade kriterier för lärarskicklighet, att de vilade på vetenskaplig grund och var utvecklade tillsammans med experter från professionen och  forskning. Vi ville också säkerställa att bedömningsprocessen är rättssäker och transparent samt att de som är med i bedömningsprocessen har kompetens inom området. Vi vill också  kunna vara med och ha insyn och kunna påverka utveckling av programmet.

 

 Vad kan du rekommendera andra huvudmän att tänka på när de upphandlar meriteringssystem? 

– Att man börjar med att göra en behovsbeskrivning för vad man vill att programmet ska uppfylla, på vilket sätt det ska användas och för hur många.

Här kan Stockholm stads förfrågningsunderlag laddas ner.