Välj en sida

Aretes Meriteringsråd har beslutat om vilka ledamöter som ska ingå i den regionala bedömargruppen i Skåne för Aretes förstelärarmeritering.

Bedömargruppen i Skåne består av:

Ordförande:
Verksamhetschef Christian Olsson, Landskrona

Ledamöter:
Professor Roger Johansson, Campus Helsingborg, LU
Grundskollärare Maria Gustafsson, Åstorp,
Gymnasielärare Annika Ungewitter, Landskrona,
Gymnasielärare Sofia Jidbratt, Kunskapsgymnasiet, Malmö,
Utvecklingsledare Maria Rörström Conradsson, Höganäs,
Rektor Lena Hansson, Svalöv och
Rektor Teresa Torle, Ängelholm