Välj en sida

FLEXIBEL START PÅ WEBBEN

Nästa start

Flexibel start på webben

Rättssäker betygssättning

Att sätta betyg är myndighetsutövning och lärare som sätter betyg ska följa de lagar och förordningar som gäller. Men vad betyder det som står i föreskrifterna och vilka konsekvenser får det för dig som lärare? I den här kursen får du hjälp att förstå intentionerna bakom regelverket kring betygssättning och bedömning och vad de termer som används i de olika styrdokumenten innebär. Du får också veta vad som inte är reglerat och vad lärare inte är skyldiga att göra.

 

För vem?

Lärare i grundskolans år 1 till 9, gymnasieskolan och Komvux. Kursen behandlar betygssättning, men även de föreskrifter som gäller för lärare som undervisar i grundskolans år 1 till 5.

Tidsåtgång

Rekommenderad tidsåtgång för kursen är 5-6 veckor med sammanlagt 4 träffar. Varje träff beräknas pågå ca 1,5 timme och arrangeras av deltagarna själva. Mellan träffarna läser deltagarna litteratur, vilket beräknas ta ca 1-2 timmar/vecka.

Genomförande

Kursen är webbaserad och genomförs som en studiecirkel på skolan. Arete Akademi har i samarbete med Skolporten tagit fram en utbildning som innefattar filmer, kursmaterial, arbetsmaterial och diskussionsfrågor. Kursen är framtagen för att vara en praktiknära utbildning för ett arbetslag eller ämneslag. Det är en fördel om lärare som undervisar i samma eller likartade ämnen på en skola deltar tillsammans.

 

Kursen är framtagen av

Per Måhl
Gymnasielärare, tidigare utredare på skolinspektionen och sakkunnig i politiska utredningar kring betyg.

Bo Sundblad
Tidigare lärarutbildare vid Stockholmsuniversitet, lektor i pedagogik, sakkunnig i politiska utredningar kring betyg.

 

Nyfiken och vill veta mer?

Webbkursen ges i samarbete med Skolporten på webbkurs.skolporten.se.

Den första filmen är öppen för dig att titta på här.

Pris

995 kr/deltagare ex moms.

Om du deltagit i ett av Aretes program, får du 200 kr i rabatt. Maila till ebba.reinolf@areteakademi.se för en rabattkod.

I priset ingår en planering för träffarnas innehåll, diskussionsunderlag och arbetsuppgifter, 2 filmer från Arete och ett digitalt prov.