Välj en sida

Christian Olsson

Vad har du för bakgrund?
– Jag är utbildad biolog och har disputerat i ekologi. När jag ville göra något annat började jag intressera mig för skolledarskapet och fick via ett traineeprogram möjlighet att bli rektor. Nu är det ganska exakt sex år sedan blev jag rektor på en gymnasieskola i Landskrona. Därifrån har jag vidgat mitt ansvarsområde och är idag verksamhetschef för de tre kommunala gymnasieskolorna i Landskrona.

Vad har du för roll i Arete?
– Jag har varit med lite i det förberedande arbetet och deltog i planeringen av MA13 som är det program som går nu. Jag började egentligen som representant för huvudmannen Landskrona och mitt jobb gick framförallt ut på att förankra det på hemmaplan. Men efter hand har jag valt att engagera mig mer och mer eftersom jag tror att det verktyg som Arete erbjuder är ett bra stöd för huvudmän, framförallt nu när vi går in i arbetet med karriärtjänster och förstelärare. Det har resulterat i att jag nu är en av de fem examinatorerna.

Vad var det som lockade med det arbetet?
– Det var fler olika aspekter. Dels är det intressant att få ett bra system för att utvärdera kvaliteten och resultaten i skolan. Där ser jag en koppling till min forskarbakgrund; man gör en åtgärd och vill hitta bra sätt att utvärdera effekten av den, ett vetenskapligt angreppssätt som jag tycker är intressant. Det är det ena. Det andra handlar om att jag tycker det är roligt att få vara med och utveckla arbetet i Arete och ta del av yrkesskickliga lärares resultat. Det blir intressant att se vad det kan ge för vägledning både vad gäller läraruppdraget men även för skolutveckling i stort.

Två lärare i Landskrona deltar i Meriteringsprogrammet – hur har responsen varit från dem hittills?
– Vi har två gymnasielärare som deltar. De tycker det är intressant och arbetsamt. Framförallt tycker de att det är inspirerande att få tid och verktyg att titta på sig själv i sin yrkesroll.

Vad hoppas du kunna bidra med?
– Jag hoppas kunna bidra med ett kritiskt tänkande och ett vetenskapligt perspektiv. Men jag tror även att jag kan bidra med ett annat perspektiv eftersom jag inte själv har lärarbakgrund, även om jag har varit inne i skolans verksamhet i ett antal år.