Välj en sida

jonatanÄr det några nyheter i meriteringsprogrammet?
– Inför MA14 Vår har vi utvärderat och utvecklat programmet. Vi har nu sju aspekter av yrkesskicklighet som programmet bygger på, tidigare var det åtta. Det har också tydliggjorts en del kring bedömning. Nu är det fyra bedömningsområden: Kunskapsresultat, Undervisning och lärande, Elevens perspektiv och Alla elevers rätt till god undervisning.

Hur många lärare är med den här omgången?  
– Den här gången är rekordmånga lärare med, hela 57 stycken.

Var kommer lärarna ifrån? 
– I den här omgången har vi lärare med från Stockholms stad, Kalmarsunds Gymnasieförbund och Åstorps kommun.

Hur ser fördelningen ut mellan gymnasielärare och grundskollärare?
– Det är en övervikt på gymnasielärare i MA14 Vår, inte minst från Kalmarsund. Samtidigt ser vi att det är fler lärare från hela 1-9 som vill vara med, vilket är roligt.

Vad händer nu för deltagarna?
– Nu kommer lärarna att arbeta med sina meritportföljer i drygt fyra månader. De kommer genomföra elevenkäter, samla evidens, skriva aspekttexter och så vidare. Den 9 mars 2014 är sista dag för lärarna att ladda upp dokumenten i meritportföljen i Areteportfölj.se.

– Sedan vidtar Aretes granskningsarbete. Var och en av aspekttexterna bedöms då av oberoende granskare. Det är sedan examinatorsgruppen som fattar beslut om läraren har blivit meriterad. Den 2 maj får lärarna besked om de har blivit Aretemeriterade och i juni blir det utdelning av meriteringsbevis.

Vad är ditt bästa råd till de 57 lärare som nu ska sätt igång med sina portföljer?
– Om man lyssnar på tidigare deltagare så är det bästa rådet att snabbt börja samla evidens, till exempel genomföra elevenkäter och be tänkbara kollegor och andra att skriva vitsord. Evidensen är en viktig grund för aspekttexterna som läraren ska skriva, och något att förhålla sig till och reflektera över. Jag tror också det är bra att noga gå igenom aspekterna och tänka i termer av vad aspekterna betyder för mig och min yrkespraktik. Vad är det jag gör som leder till goda resultat? Hur tänker jag när jag planerar utifrån ett kunskapsområdes kritiska aspekter? När jag planerar utifrån elevernas intressen och förkunskaper?

– Det finns, så klart, mycket att fundera över nu för lärarna. Men det finns också mycket att diskutera med kollegor och andra som har ett intresse av undervisning och lärande.

Fredrika Fredmark