Välj en sida

Fler än 71 000 elever har svart på våra elevenkäter

 

 

ElevA – Synliggör dina elevers syn på din undervisning

Med hjälp av Aretes elevenkäter får du möjlighet att undersöka elevernas uppfattning om undervisningen och sitt arbete i klassrummet. Om du som lärare eller skolledare vill ta nästa steg för att utveckla din undervisning ger enkäterna en bra grund att utgå ifrån.

Arete erbjuder en mall med färdiga påståenden och en struktur för att enkelt genomföra elevenkäter på skolan. Enkäten genomförs digitalt.  Den tar 10 minuter att fylla i och resultatet visas så snart enkäten är genomförd. Resultatet visas som en sammanställning för varje elevgrupp som genomfört enkäten. Som skolledare kan du även se en enkätsammanställning för alla dina lärares elevgrupper.

Målgrupp

  • Lärare och skolledare som vill undersöka hur eleverna upplever undervisningen och använda resultaten som verktyg för skolutveckling.

Har du frågor om ElevA?

Kontakta oss på info@areteakademi.se.

 

Kostnad

Licenskostnad för fri användning av enkätverktyget: 9.995:-/år och skola
Priset är exklusive moms