Välj en sida

Hallå Christian Olsson, examinator på Arete akademi tillika gymnasiechef i Helsingborg!

Som examinator har du bedömt en lång rad numera meriterade lärare. Vilka råd har du till de som funderar på att gå Aretes meriteringprogram?

– Att man måste vara beredd på att det är en process som kräver tid och energi. Men framför allt mod och vilja att på djupet granska sig själv i rollen som lärare. Arete meriteringsprogram handlar inte om att få ett diplom utan om att göra skillnad.

Vad tycker du utmärker de lärare som meriterats vid Arete Akademi?

– Utöver stora kunskaper i såväl ämne som didaktik, är det förmågan att reflektera och problematisera kring sig själv och sin egen lärarroll. Många meriterade lärare vittnar om hur de under programmets gång ökat sin självmedvetenheten, vilket ju krävs för att kunna utvecklas. Utmärkande överlag hos Aretemeriterade lärare är engagemanget, viljan att driva elevers lärande framåt.

Susanne Sawander