Välj en sida

Ann Sundman Brott

Foto: Victor Lenson Brott

– Precis som många andra så har jag frågat mig när det blir förskollärarnas tur. Nu när Aretes andra meriteringsprogram har kommit igång ordentligt så känns det rätt i tiden att starta upp arbetet med ett motsvarande program för förskollärare.

Vad har du för bakgrund?
– Jag har en bakgrund som förskollärare, förskolechef och biträdande rektor. När jag inte projektleder detta så arbetar jag som förskolestrateg i Nacka kommun. Eftersom Nacka har samarbetat med Arete kring lärarmeriteringen så kändes det naturligt att bli projektledare för satsningen på förskollärare när jag blev tillfrågad.

Hur har responsen varit hos huvudmännen?
– Huvudmännen har generellt varit positiva. Många huvudmän brottas med frågor om hur man ska skapa karriärtjänster i förskolan och hur de kan hjälpa förskollärare att visa sin kompetens. Vi har också fått väldigt positiv respons från förskolechefer och inte minst från förskollärarna själva. Många tycker att det är dags för förskollärarna!

Hur kommer meriteringsprogrammet för förskollärare att skilja sig från det som riktar sig till lärare?
– Jag tror att grundstrukturen i programmet för förskollärare kommer att likna det för lärare, med en kompetensprofil och en evidensportfölj. Skillnaden blir innehållet. Förskolans läroplan ser ju annorlunda ut med ett vidare uppdrag som gäller både omsorg, fostran och lärande. Sedan kan det nog bli annorlunda när man ska försöka visa på resultat eftersom förskolan bara har strävansmål. Man får hitta andra metoder, till exempel pedagogisk dokumentation.

Hur ser processen ut nu framöver?
– Arbetsgruppen – som nu består av sex kommuner – träffas under hösten två gånger i månaden för att diskutera fram kompetensprofilen. Huvudmännen har i sin tur olika fokusgrupper på hemmaplan som de intervjuar och använder som bollplank. Under våren kommer vi att arbeta fram metoder för att visa på förskollärares yrkeskompetens. Vi planerar också att ha ett seminarium med kritiska vänner för att utsätta våra förslag för granskning. Det slutgiltiga besluten kommer sedan att fattas av en styrgrupp bestående av representanter med ledningsfunktioner i kommunerna.

När räknar du med att det finns ett ”skarpt” meriteringsprogram för förskollärare?
– Vi planerar att ha ett första förslag klart i april för att sedan starta upp en provomgång.

Fredrika Fredmark