Välj en sida

Peter Östlund

Hallå där Peter Östlund, projektledare på Skolverket. Vad händer just nu med statsbidraget för karriärtjänsterna?

– Den mest grundläggande som hänt är att bidragsåret har bytt från kalenderår till läsår. I praktiken innebär det att vi nästa höst kommer gå från 4000 till 15000 förstelärare. Det är en förändring som vi har fått många positiva reaktioner på.

Det låter som upplagt för övergångsproblem för de huvudmän som inte alls har ansökt om att få statsbidrag till förstelärare och för de som inte ansökt om hela bidragsramen under hösten 2013. Vad händer om man ännu inte har ansökt, och därmed inte har något beslut från Skolverket?

– Det stämmer att det uppstått vissa frågetecken om vad som gäller nu. För att ingen ska hamna i kläm har regeringen fattat beslut om särskilda övergångsbestämmelser som ger alla huvudmän rätt att få sin andel redan i vår, även de som inte ansökt alls. Huvudmannen i ditt exempel kan alltså räkna med att kunna få statsbidrag och anställa förstelärare redan i januari.

En annan huvudman har ansökt om bidrag för 33 förstelärare men hinner inte med att anställa fler än 24 förstelärare nu i höst. Kan huvudmannen räkna med att få bidrag för de återstående 9 från 1 januari?

– Ja, det kan de räkna med.

Låt oss istället säga att huvudmannen bara har ansökt om bidrag för 30 förstelärare, trots att de har rätt att söka för 50?

– Då kan de få bidrag för ytterligare 20 tjänster.

Ett sista exempel: En huvudman har ansökt om hela sin bidragsram och också utsett alla sina förstelärare i höst. Kan de ansöka och få bidrag för ännu fler förstelärare nu under våren?

– I det fallet får huvudmannen avvakta till hösten, vilket i praktiken innebär att de ansöker under våren från den 1 februari till den 1 mars.

Slutligen, när händer det något för förskollärare?

– Det vet vi ingenting om ännu. Vi avvaktar med information och instruktioner från regeringen.

Mer information www.skolverket.se/karriar.