Välj en sida

Tove Mejer

Vad har du för bakgrund?
– Jag är utbildad gymnasielärare och har arbetat som lärare på högstadiet sedan 1998. Jag arbetar sedan nio år tillbaka på Nya Elementar i Bromma i årskurserna 6-9. Utöver det går jag ett magisterprogram i didaktik på halvtid och ska skriva min magisteruppsats om bedömning den här terminen.

Du är en av tre lärare som varit med och arbetat fram meriteringsprogrammet – vad var svårast i det arbetet?
– Det har varit svårt att mejsla fram vad som är spetsen, eller själva excellensen, i läraryrket. Mycket tycker man att alla lärare ska göra. Men det är också det som har varit intressant, bland annat eftersom jag har varit yrkesverksam och haft elever samtidigt. Det var spännande att fundera på vad särskilt skickliga lärare gör och en timme senare ställa sig i klassrummet och försöka göra det själv. Det har också varit en svårighet att utveckla metoder för hur lärare ska kunna visa sin skicklighet på ett trovärdigt sätt. Jag hoppas att vi har lyckats få fram tillräckligt bra metoder men det återstår att se när de första lärarna går igenom.

Nu är du examinator i Arete – vad var det som lockade med det uppdraget?
– Samma som lockade mig med Arete från början: Att få fundera på vad det är som särskilt skickliga lärare gör. Det är spännande att få möjlighet att föra den diskussionen. Det görs så mycket bra i svenska klassrum och jag tycker det är extra viktigt att få lyfta fram det i tider som dessa när man läser om dåliga resultat i internationella mätningar, bristande likvärdighet, brist på arbetsro och så vidare. Det skrivs mycket negativt om skolan och det är alltför sällan lärare som beskriver verkligheten, tycker jag. Jag vet att det finns massor av skickliga lärare som åstadkommer fantastiska saker med sina elever varje dag. Det vill jag vara med och synliggöra.

Hur är det att jobba som lärare parallellt med att granska andra?
– Det är bra att befinna sig i praktiken för att vara medveten om hur vardagen ser ut i skolan. Det spelar till exempel ingen roll hur mycket jag har planerat och klurat på kritiska aspekter om eleverna är släppta för sent från idrotten för att någon har skadat sig och är ledsen. Då kan allt vändas upp och ner. Man påminns om hur komplext läraryrket är.

Vad är roligast med det här arbetet?
– Framförallt att få verbalisera vad det är som en skicklig lärare gör.  Som alltid när man utvecklar och preciserar språket framträder verkligheten lite tydligare. Att få iaktta skickliga yrkesutövare är alltid fascinerande, oavsett om de är glasblåsare eller sjuksköterskor eller lärare. Det ska bli intressant att få ta del av många goda exempel på hur läraryrket utövas.