Välj en sida
elvin_smajic

Elvin Smajic

Hur såg ansökningsförfarandet för förstelärartjänster ut hos din huvudman?
– I Ängelholm gick det till så att alla intresserade lärare uppmanades anmäla sitt intresse. Samtidigt så var man noga med att betona att det var rektorerna som slutligen gjorde valet. På vår skola informerade rektor om att detta var på gång och att Arete skulle hjälpa till med urvalsprocessen. Vi var fem lärare som ursprungligen anmälde vårt intresse och i slutändan var det jag och en kollega som fick möjligheten att vara med i meriteringsprocessen.

Vad kommer förstelärarbefattningen att innebära för dig och din kollega?
– Hela ansökningsförfarandet gick väldigt snabbt den här första omgången och det var inte helt tydligt vad kommunen ville uppnå med tjänsterna. Det är fortfarande oklart exakt vad en förstelärarbefattning kommer att innebära i praktiken, så detta får jag och min chef prata igenom det första vi gör nu efter sommaren. Från min sida så hoppas jag att förstelärartjänsterna kommer innebära en chans att driva våra respektive ämnen framåt för en högre kvalitet.

Aretes förstelärarmeritering innebär att läraren får styrka sin egen yrkesskicklighet med hjälp av enkät till rektor, klassrumsobservationer, elevenkäter och en argumenterande text.  Vad i processen var den största utmaningen för dig?
– För mig var den största utmaningen att skriva den argumenterande texten, vilket förmodligen mest berodde på ovana vid att beskriva sin egen förträfflighet. Samtidigt så var det en väldigt nyttig övning, att tänka efter vilka bevis som finns för att jag är så duktig som jag påstår. Vad visar elevenkäterna, elevernas studieresultat och så vidare?

– En annan utmaning var att hela processen skedde under stor tidsbrist, men här kände jag att jag fick bra peppning både från min rektor och från Arete för att hinna med att lämna in det som skulle in.

Processen innehåller ett moment som kan kännas ovant för en del: lektionsobservationer. Vad tänker du kring det?
– För mig var det momentet ett verkligt lyft. Det var fantastiskt att få uppleva att en människa tog sig tid att ge återkoppling på undervisningen på ett så professionellt och konkret sätt. Observatören från Arete var väldigt skicklig på att se saker och sätta ord på det hon såg. Lektionsobservationer är något som jag och mina kollegor definitivt kommer göra mer tillsammans i framtiden och konkret feedback är något som jag direkt anammat i återkopplingen till mina egna elever.

– Även de observationstillfällen då min rektor besökte klassrummet var en positiv upplevelse för mig. I vanliga fall kanske rektor besöker någon lektion per termin, och då brukar det sällan handla om direkt feedback. Tack vare de verktyg som ingick i processen nu så resulterade besöken i en strukturerad analys av det som hände i klassrummet. Jag tror att rektorerna också lär sig väldigt mycket av en sådan här process.

Vad i urvalsprocessen Förstelärarmeritering Arete kommer du ha nytta av i ditt yrkesutövande?
– En sak som jag redan har haft nytta av är den typen av elevenkäter som ingick. Där kände jag direkt att ”det här upplägget snor vi rakt av”. Enkäterna gör att eleverna får komma fram och göra sin röst hörd på ett genomtänkt och professionellt sätt. Det visade sig till exempel tydligt i enkäterna att vi har olika uppfattningar kring disciplin. Det som uppfattas som ”ett klassrum med högt i tak” av någon, uppfattas som stökigt och jobbigt av någon annan.

– Faktum är att processen i sig har varit kompetensutveckling och synliggjort vad det är jag egentligen gör. Jag fick använda Aretes backspegel för att sätta ord på det jag gör i klassrummet. Det är otroligt nyttigt att stanna upp, tänka igenom och sätta ord på hur man till exempel får med så många elever som möjligt på tåget. Om jag fick bestämma så skulle alla lärare få gå igenom den här processen. Jag kommer förorda att vi använder det här som kompetensutveckling i höst, istället för att ta hit en föreläsare.

Här kan man läsa mer om Förstelärarmeritering Arete >>>