Välj en sida

Petter Enlund, SO-lärare på Kunskapsskolan i Spånga, är en av 31 lärare som genomgått Meriteringsprogrammet Arete under det senaste året. Han har fått en av sina texter som han skrivit inom ramen för programmet publicerad i Grundskoletidningen. Texten handlar om det konkreta arbetet i klassrummet.

petter_enlund

Petter Enlund

Hur kommer det sig att din text publicerades i Grundskoletidningen?
– Jag har en kollega vars mor är chefredaktör på Grundskoletidningen. De skulle ha ett tema om SO och sökte efter skickliga SO-lärare och på den vägen är det. Jag skrev om min text från C-mappen i Arete, den som handlar om undervisning och lärande. Texten var skriven på ett sätt som passar bra in i tidningen eftersom den redogör för min undervisning, med fokus på kamratbedömning och elevrespons. Syftet var lite annorlunda än i Arete. I artikeln skulle jag ge en bredare och mer allmän bild. Det fanns inte heller samma krav på evidens. C-texten är mer formaliserad, utifrån syftet att visa på extra yrkesskicklighet. Men texten, i bägge versioner, utmärker sig också eftersom den är skriven på ett sätt som kanske inte är så vanlig. Det är vanligare att skriva om visioner och om vad man vill uppnå – inte så mycket om vad man faktiskt gör i klassrummet. Det var det som var roligt och intressant med att skriva de texter som ingick i Arete, de blev väldigt konkreta och evidensbaserade.

– Titeln på min artikel ”Betyg är en utgångspunkt – inte ett avslut” är en insikt som har vuxit fram under arbetet. I och med Lgr 11 så har betygen kommit i fokus mycket mer, och nu när IUP ska slopas så ger det så klart effekter för vad man kan göra med kamratrespons och självvärdering. Man måste se på betygen från sexan och uppåt, inte så mycket som ett avslut, utan fokusera på hur eleverna ska kunna utvecklas den här veckan, nästa termin och fram till nian, och att identifiera de förmågor som behöver stärkas. Betyget blir en sammanfattning av det som jag har kommit fram till att eleverna behöver utveckla. Därför är det väldigt viktigt att vara tydlig med kunskapskraven, att man hela tiden sätter ord på vad som krävs för att komma till nästa nivå. Formativ bedömning helt enkelt.

Vilka lärdomar från Arete vill du sprida till andra lärare?
– Arete har för mig tydliggjort vad det är jag vill som lärare. Det är den stora lärdomen. Att verkligen få fundera och reflektera över vad man vill göra med sin lärargärning. Jag fick fyra timmars arbetstid i veckan av min arbetsgivare för att göra det, sedan har det behövts både helger och kvällar utöver det. Men det har lett mig framåt otrolig mycket – jag har inte utvecklats så här mycket sedan jag började jobba som lärare.

– Vad gäller pedagogiska aha-upplevelser så tror jag mycket på att göra eleverna till ägare av sin egen lärprocess, att ge dem verktygen och möjligheten att reflektera över sitt eget lärande. Det har jag blivit mycket mer medveten om sedan jag började utforska den delen och det har lett min undervisning framåt.

Vad har varit utvecklande med Arete?
– Möjligheten att reflektera över och beskriva mitt arbete har gjort att det vardagliga arbetet har blivit mer lustfyllt. Även om det har inneburit mycket arbete.

Vad har varit den största utmaningen?
– Att samla evidens för att bevisa att jag är en duktig lärare. Jag behövde ju hitta andra som kunde säga det också. Hur framför jag det på ett sätt som inte är förmätet? Det har varit en utmaning. Att säga till en kollega: ”Kommer du ihåg den här lektionen som vi hade för två veckor sen, hur jag lyfte elevernas frågor och spann vidare på dem utan att tappa fokus från syftet”. Som tur är jobbar jag på en arbetsplats där vi har väldigt bra kontakt. Samarbete är ju grunden för allt inom skolan. Det gäller väldigt mycket för Arete också – man måste se till att det blir ett samarbete, inte en enmansshow.

– Arete är såklart en grund för rivalitet också, det ligger i sakens natur. Men jag har inte sett det som att jag ska visa att jag är skickligare än mina kollegor. Att jag är yrkesskicklig betyder ju inte att någon annan inte är det. Det betyder att jag kan visa det på ett visst sätt. Jag har pratat med kollegor som tycker att mitt deltagande i Arete har utvecklat deras praktik också tack vare de samtalen vi har haft. Det är klart att när man blir uppfylld av något så smittar det av sig. Det var precis det jag hade hoppats att det skulle göra. Det tror jag är Aretes intention också.

Har Arete förändrat din undervisning på något sätt
– Jag har blivit tryggare i min roll som lärare. I och med att jag har fått formulera vad jag vill och vad jag står för. Det har också varit härligt att någon annan utifrån tittar på det jag gör och säger att det är bra.

Har du några tips att ge de lärare som deltar nu?
– Ja, att man ska vara öppen för att våga ifrågasätta sig själv, och vilja förbättra de svagheter man har. Enligt mig är det grunden för all skicklighet – att se det man behöver utveckla och utveckla det.