Välj en sida

Cristina Robertson har ägnat hela sitt yrkesliv åt skolfrågor i olika former. Hon är en av Aretes fem examinatorer. Det som lockade henne med uppdraget var möjligheten att få synliggöra skickligt lärararbete och visa på alla kvaliteter som läraryrket innehåller.
– Det är också ett sätt att öka förtroendet för lärarkåren och öka samhällets förståelse för hur komplext det är att vara en skicklig lärare, säger hon.

Cristina Robertson

Vad har du för bakgrund?
– Jag är lärare i grunden men sedan början av 90-talet har jag arbetat som rektor, utvecklingschef och biträdande skoldirektör i Jönköpings kommun. Jag disputerade 1997 på hur forskningen kommer in i skolan och sedan fyra år tillbaka är jag forskningsstrateg i Jönköpings kommun.

Vad gör du i din roll som forskningsstrateg?
– Jag har till uppgift att stimulera forskning och forskningsanvändning i Jönköpings kommuns skolor. Utöver det föreläser jag om vad som karaktäriserar skickligt lärararbete och hur man kan förändra sin undervisning så att eleverna blir intresserade av att lära sig mer.

Vad har du haft för roll i arbetet med att ta fram Aretes åtta aspekter på yrkesskicklighet?
– Jag har tagit fram forskningsbelägg för aspekterna. Jag har tittat på vad det finns för forskning över hela världen som styrker aspekterna och även vad det finns för forskning som motsäger aspekterna, och belyst det från olika håll.

Vad säger forskningen om yrkesskickliga lärare?
– Det finns mycket forskning kring det. Forskning som pekar på att lärare behöver både djupa ämneskunskaper men också kunskap om hur man lär ut ämnesstoff och om hur barn lär sig. De olika delarna måste finnas integrerade på djupet i en lärare. De behöver även kunna hantera olika situationer och behärska en mängd metoder för att variera och anpassa undervisningen till olika elevers behov av lärande.

Har ni lyckats fånga det i Aretes aspekter?
– Ja, jag tycker att vi har fångat det på ett bra sätt. Aspekterna stämmer i stora delar överens med vad forskningen säger om skickligt lärararbete.

Du är även en av Aretes examinatorer – vad var det som lockade med det uppdraget?
– Det som lockade mig var möjligheten att få synliggöra riktigt skickligt lärararbete och visa på alla kvaliteter som läraryrket innehåller. Det är också ett sätt att öka förtroendet för lärarkåren och öka samhällets förståelse för hur komplext det är att vara en skicklig lärare. Det ska bli spännande att se vad de skickliga lärarna visar fram. Utredningen om karriärtjänster går i samma riktning som Arete så det är många krafter som verkar åt samma håll för tillfället.

Vad är roligast med det här arbetet?
– Att få synliggöra lärares yrkesskicklighet och professionalitet i ett större sammanhang. Att kunna visa hur mycket de skickliga lärarna betyder för eleverna men även för de andra lärarna i skolan. Det är det som driver mig och i förlängningen handlar det om att göra skolans undervisning mer stimulerande och att skapa ett bättre samhälle. Jag är nära pensionsåldern och det här är något som jag har ägnat mitt liv åt, så att få ägna de sista yrkesverksamma åren åt de här frågorna känns viktigt och spännande.