Välj en sida
emmy2

Emmy Wetterblad, Lärarförbundet i Västerås

Hur tycker du att förstelärarmeriteringen har fungerat?
– Meriteringsprocessen har fungerat utmärkt. Det var bra att det kom folk utifrån istället för att det blev en intern process.

Vad har Lärarförbundet i Västerås fått för reaktioner från medlemmar som deltagit?
– De lärare som deltagit tycker att meriteringen har varit bra kompetensutveckling och att de lärt sig väldigt mycket. Om jag ska nämna något i hela urvalsprocessen som har fungerade lite mindre bra så var det själva ansökan: Där var informationen från staden otydlig kring vitsordet från rektor och lärarens ansökan.

–  På det stora hela har våra medlemmar varit väldigt nöjda, och det gäller oavsett om de fick en förstelärartjänst eller inte. De lärare som är meriterade nu får ju en ny chans att söka en förstelärartjänst i vår.

Cecilia Björk, Huvudskyddsombud Lärarnas Riksförbund i Västerås

cecilia

Cecilia Björk

Hur tycker du att förstelärarmeriteringen har fungerat?
– Jag har inte hört så mycket alls, vilket jag tolkar som att urvalsprocessen och meriteringen har fungerat som den ska. Jag vet att det var lite stressigt i början att söka, men det var ju lika stressigt för alla.

Vad har LR fått för reaktioner från medlemmar som deltagit?
– De medlemmar som jag har pratat med och som genomgått meriteringen verkar nöjda, och de som inte fick en förstelärartjänst är färdigmeriterade inför nästa ansökningsomgång.

–  Flera har sagt att meriteringen i sig har varit väldigt nyttig och att detta är något som alla lärare borde genomgå.

Läs mer om Förstelärarmeritering Arete här.