Välj en sida

Hon konstaterar, precis som alla andra ny-meriterade förskollärare, att programmet var tufft men givande. Eva-Mari Kallin jobbar på Björknäs förskola i Nacka utanför Stockholm. Hon lyfter framför allt möjligheten att få utforska sin egen roll i en verksamhet som till största del bygger på gemensamma krafter.

– Vi på förskolan arbetar mycket i lag. Att få analysera sig själv, gå in i detaljer och undersöka vad just jag skulle kunna utveckla är både spännande och nyttigt.

För ju mer finslipad varje förskollärare kan bli, desto vassare blir också arbetslaget, summerar hon. För egen del har meritering inneburit att hon tillsammans med förskolechef startat ett utvecklingsarbete kring förskolans dokumentation i syfte att stärka det systematiska kvalitetsarbetet.

Eva-Mari Kallin är noga med att understryka att meriteringen inte innebär att man blir ”klar” på något vis. Tvärtom.

– Programmet och meriteringen gav mig en kick i rätt riktning. Därefter startar det stora arbetet.

Nu har ytterligare två kollegor börjat Aretes meriteringsprogram. Eva-Mari Kallin gläds, det behövs fler meriterade förskollärare, menar hon.

 

Susanne Sawander