Välj en sida

Det började med tre förskollärare och tanken var att dessa särskilt yrkesskickliga skulle fördelas på Åstorps tre förskoleområden. Men i takt med att alltfler grundskollärare meriterades i Åstorps kommun insåg förvaltningsledningen att, ju fler desto bättre – även i förskolan.

– Nu skickar vi ytterligare fem förskollärare att gå meriteringsprogrammet, säger, utvecklingsstrateg Anita Sjöberg.

Kommunen satsar medvetet på meriteringar av både lärare och förskollärare, alla förstelärare i grundskolan måste exempelvis genomgå meriteringsprogrammet. Nu är man i färd med att ta fram en uppdragsbeskrivning som kopplas till Aretemeriterade förskollärare.

Uppdraget kan exempelvis innebära att handleda kollegor samt bidra till kvalitets- och utvecklingsarbetet i förskolan.

– Syftet är att sprida den kunskap och kompetens som de meriterade lärarna i förskolan besitter samt att allt ska arbete utgå ifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Meriteringen innebär också ett lyft för den enskilda medarbetaren. Att få sitt arbete genomlyst av både kollegor, chefer och utomstående experter är en enastående möjlighet, konstaterar Katarina Ottebrant, biträdande förskolechef i Åstorps kommun.

– Att få tid att omvärdera sitt arbete tid och utrymme att göra medvetna val, har stärkt förskollärarna i sitt yrkesutövande.

Susanne Sawander