Välj en sida

Större delen av sina dryga 15 år i yrket har Piroska Möller arbetat med de yngsta barnen. Även för dessa små innebär förskolan ett lärande, konstaterar hon. Den insikten stärktes genom Meriteringsprogrammet Arete som Piroska Möller avslutade i vintras.

I korthet bygger programmet på att inhämta chefers, kollegors och föräldrars vitsord, två observationer av utomstående och med dessa samt vitsorden som underlag skriva fyra texter om sitt arbete, sina styrkor, svagheter och utvecklingsmål.
– Det går inte att komma ifrån känslan av att bli granskad och i någon mån betygsatt. Observationerna var såklart jobbiga men samtidigt jättenyttiga.

För när väl spärren släpper blir det lättare att ta in nytt och se möjligheter. Piroska Möller pekar på saker som att tydligare se lärandeprocesserna och klargöra för barnen när olika aktiviteter börjar och slutar för ge dem en tidsram att förhålla sig till och därmed ökad delaktighet.
– Eller att låta barnen utvärdera dagens arbetspass genom att visa tumme upp eller ned. Det är enkla saker som betyder mycket.

Med på samma mertiteringsutbildning var också Cecilia Johansson, biträdande förskolechef i område Väst i Åstorps kommun. Hon beskriver programmet som ett ypperligt tillfälle att reflektera kring sin egen roll i en verksamhet som präglas av ett kollektiv kontext.
– Förskolan handlar mycket om ”vi”, vi pratar om ”vår” verksamhet. Det innebär att man sällan rannsakar sig själv.

Men det gav utbildningen möjlighet till, vilket var både nyttigt och givande, konstaterar hon.
– Jag har fått större insikt om min egen roll och om de sidor jag vill utveckla. Jag tror och hoppas att det gör mig till en bättre förskolechef.

Enligt Cecilia Johansson har den ökade kunskapsnivån även gett avtryck på samtalen i arbetsgruppen. Barnens kunskapsresultat och hur det arbetet kan utvecklas är ett återkommande samtalsämne.
– Vi pratar mycket om detta, blickar utåt och söker kunskap och exempel på hur andra arbetar med frågorna.

Meriteringen har gett både Piroska Möller och Cecilia Johansson en löneökning på 3 000 kronor i månaden.

Susanne Sawander

Nyfiken på Aretes meriteringsprogram?
Läs mer här: http://www.areteakademi.se/meriteringsprogrammet-arete-2