Välj en sida

– Jag har sett vad meritering för grundskollärare har betytt. När jag hörde om programmet för förskollärare var jag på direkt.

För några månader sedan meriterades kommunens första förskollärare efter att ha genomgått Aretes program.

– Jag märker hur både lärare och förskollärare har utvecklats, blivit bättre på att analysera och reflektera över sitt eget arbete och de val de gör.

Pia Alkefelt pekar också på att meriteringen skapat en karriärväg. Idag krävs en Aretemeritering för att få bli förstelärare i Svalöv. För förskollärare innebär meriteringen 3000 kronor mer i månaden. Meriterade förskollärare blir också förebilder och inspiratörer för övriga medarbetare. De som gått programmet har förutom fördjupade kunskaper en ökad medvetenhet och ett vidare förhållningssätt, konstaterar Pia Alkefelt.

– Det är alldeles tydligt. De meriterade förskollärarna analyserar mer och skapar därmed bra diskussioner. Det här ger positiva effekter på hela verksamheten.

 

Susanne Sawander