Välj en sida

Efter att ha genomgått ett omfattande och kvalitetssäkrat meriteringsprogram har nu 20 förstelärare fått ta emot ett välförtjänt bevis på sin skicklighet.

– För Nackas kommunala skolor är det viktigt att se till att våra bästa lärare också får ett erkännande och premieras, säger Einar Fransson, produktionsdirektör för de kommunala skolorna.

Läs mer på Nackas hemsida här