Välj en sida

– Det är både roligt och intressant att få vara med och starta upp någonting som kan ha stor betydelse för skolan och därmed det svenska samhället, säger Lars Flink.
Han har en bakgrund som VD på SIS, Swedish Standards Institute, och det börsnoterade företaget Sandblom och Stohne. Sedan maj 2012 är han ordförande för Aretes Meriteringsråd. 

Lars Flink

Varför ville du bli ordförande för Aretes Meriteringsråd?
– Det som lockade mig är att skolan är en ofantligt viktig institution i samhället på vilken vi bygger hela vårt nuvarande och framtida välstånd. Idag ökar intresset inom många yrkesgrupper att ha ett meriterings- eller valideringssystem av sina kunskaper. Är du en skicklig lärare så vill du kunna visa det.

Vad ska ni göra i Meriteringsrådet?
– Vi ska se till att Aretes processer är öppna och transparenta. Det är viktigt för de huvudmän som låter sina lärare delta, det är viktigt för lärarna och det är viktigt för examinatorerna som ska bedöma om en lärare är Arete-meriterad. Den processen är helt skild från lärarnas arbetsgivare. Det är även vi som utser examinatorerna.

Hur har ni valt ut examinatorerna?
– De är utvalda eftersom de har kunskap och kompetens på området. Vi har valt personer med olika bakgrund som bidrar med olika infallsvinklar i arbetet – det är betydelsefullt för hela processen.

Hur ska examinatorerna bedöma om man är en skicklig lärare?
– Detta är inte ett system för att bedöma om en lärare är skicklig, det är ett system där vi ber lärarna visa att de är det. Så ser det ut i lärarnas vardag, det är vad de gör varje termin när de sätter betyg. De sätter inte betyg på vad eleverna kan, de sätter betyg på vad eleverna har visat att de kan. Så ser alla bedömningssystem ut.

Vad är roligast med det här arbetet?
– Det är både roligt och intressant att få vara med och starta upp någonting som kan ha stor betydelse för skolan och därmed det svenska samhället.