Välj en sida

Per Reinolf, grundare och vd för Arete, har gått bort efter en kortare tids sjukdom.

Per Reinolf grundade år 2012 Arete Akademi (tidigare Arete Meritering), med målet att skapa ett meriteringsprogram för särskilt yrkesskickliga lärare som både var transparent, systematiskt och vilade på vetenskaplig grund.

”Yrkesskickliga lärare är det mest avgörande för elevernas resultat,” uttryckte Per i ett flertal intervjuer – för honom var undervisningen och det som skedde i klassrummet det centrala i varje lärargärning

Per Reinolf hade ett mycket stort engagemang för lärarkåren och utvecklingen av den svenska skolan, vilket kom till uttryck i en rad olika insatser under hans liv, men ytterst var det barnen som var hans främsta drivkraft:

– Jag vill hjälpa unga att erövra världen. Därför jobbar jag med dem som jobbar med de unga – lärarna.

Per Reinolf kommer att vara mycket saknad av familj, vänner och kollegor.