Välj en sida

Meriteringsprogrammet Arete är ett viktigt och angeläget initiativ som jag med glädje blir delaktig i, säger Lars Flink som ända till nyligen var VD för SIS, Swedish Standards Institute.

Lars blir nu ordförande för mariteringsprogrammets nya självständiga Meriteringsråd. Rådet ska följa meriteringsprogrammets verksamhet och ge råd och rekommendationer Rådet ska även utse programmets examinatorer.

Meriteringsrådets uppgift är att säkerställa att verksamheten inom meriteringsprogrammet utförs enligt kända processer som är öppna, transparenta och opartiska. Jag tror att jag med min mångåriga internationella erfarenhet från både standardiseringsarbete i allmänhet och uppbyggnaden av viktiga personcertifieringssystem i synnerhet kan bidra till att Meriteringsprogrammet Arete blir just öppet, transparent och opartiskt, säger Lars

Inom ett par veckor hoppas vi ha klart med ytterligare två ledamöter i Meriteringsrådet.

Lars Flink kan nås via telefon, 070-537 4186.