Välj en sida

Pär Wohlin

Vad har du för bakgrund?
– Innan jag bestämde mig för att bli lärare utbildade jag mig till civilingenjör i kemi. Jag har även forskat i medicin på Karolinska institutet. Det var intressant men det blev så snävt att forska kring exempelvis två små molekyler. Jag tyckte det var roligast att förklara mina resultat i större sammanhang och jag kände att jag hade större läggning för undervisning än för ren naturvetenskaplig forskning. Jag gjorde därför ett aktivt val till läraryrket. Nu har jag varit lärare i fjorton år och stortrivs – det är det roligaste som finns.

Du undervisar lärare på Harvard på somrarna, hur hamnade du där?
– När jag började undervisa förstod jag att man kan gå i skolan och bara ägna sig åt korvstoppning och procedurinlärning. Jag insåg när jag hade jobbat som lärare ett tag att mina elever egentligen inte utvecklades så mycket. Jag bestämde mig för att åka till Harvard eftersom jag hade fått veta att de forskade kring vad det är som gör att elever faktiskt utvecklar det som vi på fackspråk kallar för förtrogenhet. Det jag lärde mig där fick mig att ändra mitt sätt att undervisa och jag blev eld och lågor. Jag fick en mentor på Harvard och blev så småningom tillfrågad om jag ville undervisa i hur man applicerar deras forskningsresultat i klassrummet. Så på somrarna fortbildar jag lärare och rektorer från hela världen i hur man hjälper elever att utveckla förtrogenhet.

Du är även examinator i Arete, vad var det som lockade med det uppdraget?
– När jag ska ta ställning till om jag ska ge mig in i något ställer jag upp tre kriterier: För det första måste jag känna att jag kan bidra med något och göra ett bra jobb. För det andra måste det kännas etiskt rätt. Jag skulle kunna involvera mig i 150 olika uppdrag men jag måste välja vilka som kan har störst effekt på det jag brinner för. Arete är något som kan ha stor effekt på det som händer i svenskt klassrum och jag tycker att det är värt att investera min tid i. För det tredje måste det vara något som jag känner mig personligt engagerad och berörd av. Det är verkligen viktigt att premiera de duktiga lärarna och lyfta fram Sveriges duktiga lärarkår, men också att skapa incitament för professionen att höja sig.

Varför är det viktigt att lyfta fram skickliga lärare?
– Jag träffar väldigt många duktiga lärare i olika sammanhang som jag önskar fick mer uppskattning för det de gör. Det känns viktigt att lyfta dessa lärare! Men jag träffar också många lärare som skulle utvecklas mycket av att lite oftare stanna upp och reflektera över den dagliga verksamheten. Att ta sig tiden att gå igenom ett meriteringsprogram, som i Arete där lärare systematiskt jobbar med att ta fram en meritportfölj, kan vara ett sätt att göra det. Jag tycker också att det finns något positivt med att ha en viss lönespridning så att vi lärare får ytterligare ett incitament för att öka vår professionalism. Det är skillnad på att vara erfaren och att vara skicklig. Jag tycker att man ska premiera de som är yrkesskickliga i större utsträckning och inte bara fokusera på hur många år en lärare har i yrket och om hon/han är forskarutbildad eller inte.

Vad ser du fram emot mest i uppdraget som examinator?
– Att få ta del av alla goda exempel – definitivt! Jag ser det som en lärprocess för mig, så tänker jag med alla mina uppdrag, att jag är den som får lära mig mest.