Välj en sida

Med snart 20 år i yrket har hon skäl nog att känna sig särskilt yrkesskicklig. Men genom meriteringen har Karin Mattsson fått papper på det också.

– För mig är det viktigt att fylla på, förkovra mig. Meriteringsprogrammet kändes på många sätt självklart.

Karin Mattsson arbetar som förskollärare på Kristallens förskola i Nacka och certifierades vid årsskiftet. Att få djupdyka i sin yrkesroll, sätta ord på sin praktik och bli granskad av utomstående har stärkt henne på flera plan.

– På min förskola är vi duktiga på att reflektera kring vårt arbete. Men meriteringen har inneburit en fördjupning i det arbetet.

Karin Mattsson erkänner dock utan omsvep att programmet var mer krävande än hon trott. För hennes del innebär meriteringen ytterligare ett uppdrag i syfte att sprida kunskaperna vidare.

– Exakt vad meriteringen ska kopplas till är inte riktigt klart ännu men det känns väldigt spännande med nya utmaningar.

 

Susanne Sawander