Välj en sida

Hallå Sofia Jidbratt, du är meriterad lärare men ingår också i den grupp som bedömer lärare som går meriteringsprogrammet.

Hur har meriteringen påverkat din egen undervisning?

– Den största vinsten är att jag blivit medveten om sin egen praktik. Framför allt har meriteringen bidragit till att jag i större utsträckning försöker motivera de val jag gör i min roll som lärare.

Du ingår ju också i den grupp som observerar lärare som går meriteringprogrammet. Vad tillför observationerna?

  Läraryrket är ju i mångt ett ensamt arbete. Att bli speglad i sin yrkesroll kan ju vara lite nervöst men syftet är inte att leta fel utan att belysa styrkor såväl som utvecklingsområden, skapa reflektion och medvetenhet. Min erfarenhet är att observationerna och de efterföljande diskussionerna är extremt givande. Mitt råd är därför att se observationerna som en fantastisk möjlighet till att få professionell feedback.

Finns det något moment i lärarnas praktik som ofta leder till diskussion?

– Lektionernas avslut är ofta svårt att få till på ett bra sätt. Men faktum är att början och slutet av en lektion är a och o för att ge eleverna bra möjligheter till lärande.

Susanne Sawander