Välj en sida

En kunskapshöjning som gör förskollärare tryggare i sin yrkesroll. Men meriteringen skapar inte givet mervärde för verksamheten i stort. För att det ska ske krävs en långsiktig strategi hos kommunerna, menar Tuula Aula som arbetar som förskolechef på Kristallens förskola i Nacka.
– Meriteringsprogrammet är ett jättebra sätt att utveckla enskilda medarbetare. Men man kan inte begära att de ensamma ska driva en förändringsprocess.

För att få ut så mycket som möjligt för verksamheten som helhet efterlyser Tuula Aula en väl förankrad plan med syfte och mål för meriteringsprogrammen för förskollärare.
– Det är ju något som varje kommun måste funder över. Jag har belyst frågan i Nacka.

Susanne Sawander