Välj en sida

Hej, Lolitha Nilsson, rektor på Smedstorpskolan i Stockholm!

Som rektor har du skickat flera av dina lärare på Aretes meritieringsprogram. Vad tillför meriterade lärare skolan som helhet?

– Meriterade lärare får en fördjupad insikt och självkänsla kring sin profession och med den skapar de ett nav i skolan där de bidrar med kunskap, inspiration och stöd till skolans övriga lärare.

– Att få tid till reflektion kring den egna professionen är oerhört viktigt för att utvecklas. Aretes meriteringsprogram ger just den här tiden som annars är så svår att få till.

Mertiteringsprocessen kräver en hel del engagemang av berörd rektor. Vad får man som rektor tillbaka?

– Min biträdande rektor och jag hjälps åt med klassrumsobservationer och återkoppling till lärarna som går programmet. Visst tar det tid men det är också väldigt givande att få ta del av lärarnas utvecklingsprocesser. Aretes arbetssätt har en struktur som jag sedan ofta använder i medarbetar- och lönesamtal.