Välj en sida

Att efter 30 år som förskollärare bli granskad av en utomstående expert i direktsändning, är inte helt okomplicerat.
– Verkligen inte, dessa moment tog mycket kraft men var samtidigt väldigt lärorika.

Christina Holmqvist arbetar som förskollärare på Lunnaskolan i Kågeröd i Svalövs kommun och har under merparten av sin karriär jobbat i förskoleklass. Hon avslutade Aretes meriteringsprogram för förskollärare i vintras, en utbildning hon gick i förhoppning att få den utmaning hon kände att hon behövde efter många år i yrket.
– Upplägget var bra, programmet inleds med att samla evidens om sig själv från kollegor och föräldrar. Jag fick mycket fin feedback och det stärker givetvis självkänslan, vilket kändes jätteskönt.

Med ett positivt utgångsläge är det lättare att ta sig an delar man är mindre bra på, konstaterar hon. Det har gett resultat. Christina Holmqvist exemplifierar med att hon i lärandesituationer nu vågar ägna sig åt ett barn åt gången, fånga en detalj, stanna vid en fråga.
– Tidigare har jag mer konstaterar att ”ok, här har vi en lärandesituation” och så har det inte varit så mycket mer med det. Idag har jag mer fokus och kan utnyttja de möjligheter som uppstår i situationen. Särskilt i ämnet NO som jag känt mig mindre bra på.

Att ge varje elev röst, är en av de kriterier som ingår i meriteringsprogrammet. Också här har Christina Holmqvist hittat nya sätt att arbeta.  Hon berättar om hur hon låter barnen samtala två och två kring ett ämne och sedan tillsammans redovisa sina reflektioner för resten av gruppen.
– Den här så kallade bikupsmodellen skapar möjligheter för alla barn att få sin röst hörd jämfört med de traditionella samlingarna där det oftast är samma barn som tar plats och pratar.

Meriteringen har inte bara inneburit mer kunskap, nya arbetssätt och berikat diskussionerna i arbetsgruppen. Den har även lärt Christina Holmqvist att trots sin långa erfarenhet våga be om hjälp.
– Det känns inte längre lika jobbigt att konfronteras med sina svagheter. Utbildningen var både tuff och jobbig men gav mig den utmaning jag behövde och längtade efter.

3 000 kronor mer i månadslön är ytterligare ett resultat. En löneökning som känns både befogad och välförtjänt, menar Christina Holmqvist.
– Jag har fått det för att jag ansträngt mig, godkänts som särskilt yrkesskicklig förskollärare. Det känns bra på ett alldeles särskilt sätt.

Susanne Sawander

 

Nyfiken på Meriteringsprogrammet Arete?
Läs mer här: http://www.areteakademi.se/meriteringsprogrammet-arete-2