Välj en sida

Helena SagarHelena Sagar är lärare, forskare och ledamot i Aretes Meriteringsråd. Hon tycker det är viktigt att lärare kontinuerligt reflekterar över hur de arbetar och inte gör som de alltid har gjort tidigare. Är man skicklig ska det dessutom synas i lönekuvertet, säger hon. 
Vad har du för bakgrund?
– Jag är utbildad ämneslärare i biologi, kemi och fysik och jag har även läst teknik för lärare. Utöver läraryrket har jag arbetat med genteknisk forskning i San Fransisco, med svenskundervisning och som volontär i slumområden i New Delhi. Jag har även varit en vända i Denver och studerat. Sedan år 2000 jobbar jag som lärare i NO och teknik på Kullaviksskolan och sedan 2005 doktorerar jag på halvtid parallellt med min lärartjänst. I min forskning tittar jag på hur lärare kan jobba autentiskt i NO- och teknikundervisningen bland annat genom samverkan med omvärlden.

Hur är det att forska parallellt med att undervisa?
– Jag ser bara fördelar med det. Vissa saker från forskningen kan jag ta in i klassrummet redan nästa dag. Jag kan även göra en lärarröst hörd i forskningen, det är spännande. Utöver undervisningen och att doktorera leder jag ett projekt i skolan om hur vi ska jobba vidare med att iscensätta Lgr 11.

Du tilldelades Kungsbacka kommuns Lära för livet-pris 2006, vad innebär det?
– Kommunen delar varje år ut ett pris till en lärare som tillfört eleverna något utöver det vanliga. Jag blev nominerad och fick priset för mitt arbete med ett projekt som heter Volvo Adventure som handlar om att samverka med omvärlden i undervisningen . I det projektet får mina elever arbeta självständigt med en miljöfråga i kommunen.

Vilken roll har du i Aretes Meriteringsråd?
– Vi är tre personer i Meriteringsrådet och vår roll är att granska processerna i meriteringen. Vi granskar inte meriteringen i detalj men vi säkerställer att processerna följer den gång som det är tänkt. I enstaka fall där en lärare inte är nöjd med examinatorernas utlåtande kan vi gå in och titta på processen.

Vad var det som intresserade dig i det uppdraget?
– Jag är glad att jag blev tillfrågad eftersom det är oerhört betydelsefullt att höja lärares status. Det är viktigt att lärare kontinuerligt rannsakar sin undervisning och funderar på hur man arbetar och inte stannar kvar vid det man alltid brukar göra. Om man är en duktig lärare ska det synas i lönekuvertet också – det gör det ju i andra yrken. Viktigast i meriteringen är ändå att få en bekräftelse och bli uppmärksammad för att man är extra duktig och det finns många duktiga lärare som sticker ut!

Vilka är dina förväntningar på det här arbetet?
– För det första känns det givande och roligt att kunna bidra till något positivt i lärares utveckling. Eftersom jag själv arbetar som lärare så ser jag det även som en spännande utvecklingsmöjlighet för mig själv.