Välj en sida

Jonatan Lannemar

Jonatan Lannemar ansvarar för Steg 2  i Meriteringsprogrammet Arete, där lärarna arbetar med att ta fram en meritportfölj. För honom är det viktigt att det blir en kompetensutveckling för lärarna som deltar och att de får kunskaper som är värdefulla även kollegorna.

Vad har du för bakgrund?
– Jag blev färdig med lärarutbildningen 1999 och är utbildad 4-9-lärare i svenska, historia och religion. Jag arbetade på Stavsborgsskolan i Älta, Nacka kommun, mellan 2000 och 2010 då jag blev utvecklingsledare i Nacka kommun. I dag leder och ansvarar jag bland annat för ett antal ämnesnätverk som vi har skapat i kommunen för att implementera
Lgr 11.

Du har varit med och arbetat fram meriteringsprogrammet – vad var mest intressant i det arbetet?
– Jag kom med i den här arbetsgruppen i ett tidigt skede och har jobbat som representant för Nacka kommun som är en av initiativtagarna till programmet. Det är mycket som har varit intressant. Bland annat har vi studerat forskning på området och vi har tittat på andra, liknande system. Vi har även gjort ett så kallat genrep med åtta lärare som under det förra läsåret var med och prövade systemet. De fick skriva om några av aspekterna och ta fram evidens för att försöka visa sin yrkesskicklighet inom de olika områdena. För arbetsgruppen var det ett betydelsefullt arbete att få utvärdera genrepet och utifrån det utveckla systemet till det som har blivit det första skarpa programmet – MA 13, där det nu är 40 lärare som deltar. Det har varit en lång och komplicerad process men det har varit väldigt givande även för egen del och det är spännande att följa hur det går.

Vilken roll har du i Arete?
– Jag är ansvarig för Steg 2 och är den som lärarna har mest kontakt med. Jag träffar dem bland annat på regionala möten, två har ägt rum och ytterligare två äger rum denna vecka.

Vad gör lärarna i Steg 2?
– I Steg 2 bygger de upp sin meritportfölj som bygger på de åtta aspekter som vi har tagit fram. Lärarna ska visa sin yrkesskicklighet i relation till aspekterna. Det gör de genom att argumentera och belägga sina argument med olika typer av evidens. Vi tillhandahåller ganska mycket evidens genom att vi har gjort lektionsobservationer och elevenkäter. Läraren ska utöver det samla in vitsord, referenser och ytterligare evidens. Den 15 februari 2013 ska läraren ha skickat in sin meritportfölj till Arete och då vidtar själva bedömningsarbetet som examinatorsgruppen ansvarar för.

Hur är responsen hittills från lärarna som deltar?
– Många lyfter fram att det är intressant att få återkoppling på enkäter och börja granska och reflektera över sin yrkespraktik. Samtidigt som det innebär en hel del arbete för dem.

Vad är viktigast för dig i det här arbetet?
– Jag tycker det är viktigt att det blir en kompetensutveckling för den lärare som är med – för mig personligen har det varit ett viktigt driv. Meriteringsprogrammet ska bidra till att man utvecklar sin kompetens, att man analyserar och reflekterar över det man gör och att man får kunskaper som är värdefulla för flera kollegor.