Välj en sida

Roger Thuring

Vad har du för bakgrund?
– Jag har jobbat som grundskollärare både inom kommunal skola och inom Kunskapsskolan. I början av min karriär arbetade jag med e-learningutveckling men efter några år kom jag fram till att jag var sugen på att jobba som lärare igen. Jag sökte mig till Kunskapsskolan eftersom jag upplevde att de arbetade på ett spännande sätt – nu har jag varit där i tio år och trivs otroligt bra.

Du har varit med och arbetat fram meriteringsprogrammet, hur gick arbetet till?
– Grundidén var att lärare skulle vara med och utveckla programmet och Arete anlitade en lärare från de tre stora huvudmännen som är initiativtagare till meriteringsprogrammet: Kunskapsskolan, Nacka och Stockholms stad. Jag blev Kunskapsskolans lärarrepresentant och är nu delvis anställd av Arete. Vårt arbete gick ut på att undersöka hur internationella meriteringssystem ser ut och vi gjorde även en intensiv forskningsbevakning – man kan säga att vi gick från att tycka till att veta. Forskaren Cristina Robertson var viktig som bollplank i den processen och vi landade till slut i åtta olika aspekter på lärares yrkesskicklighet.

Du ansvarar för Steg 1 i meriteringen
– Ja, i Steg 1 är det en observatör som följer två lektioner och samtalar med kollegor och med rektor. Det ingår även en kollega-enkät och det hela avslutas med en intervju med läraren. Vi utgår från Skolinspektionens material som är utprövat och känt. Den avslutande intervjun är viktig, där tar vi hänsyn till lektionsobservationerna, det som kom fram i enkäten från kollegorna och samtalet med rektor. Allt kokas ihop i ett avslutande protokoll som mynnar ut i om man rekommenderar att läraren går vidare till Steg 2 eller inte. Det är inte observatören själv som bestämmer det, han eller hon skickar underlag till en särskild beslutsgrupp där jag är förberedande. Vi tar ställning till underlaget och återkopplar.

Vad tycker du är roligast i det här arbetet?
– Det är mycket som är roligt. Det ena är att få tillämpa mina kunskaper i vetenskaplig metod när det gäller enkäter, intervjuer och observationer och få insikt i vad det innebär för etiska ställningstaganden. Just nu jobbar vi med frågan hur vi ska få elever i årskurs 1 till 3 att berätta hur de uppfattar sina lärare – det innebär många svåra överväganden. Men jag gillar att grotta ner mig i processer. Det är intressant att få se något så seriöst och omfattande växa fram och att få vara en person som är med och driver det hela är häftigt. Det här arbetet handlar om att se och belöna duktiga lärare och deras arbete. Det pågår mycket svartmålande av skolan på olika sätt och det är härligt att få vara med och istället lyfta fram duktiga lärares insatser – och i slutänden får visa en annan bild av svensk skola. Det kanske i slutänden även kan leda till att många duktiga människor väljer att bli lärare.