Besvär

Deltagande lärare i Arete Akademis meriteringsprogram har möjlighet att en gång besvära sig mot examinatorsgruppens respektive bedömargruppernas beslut. Besvär ska anmälas senast två veckor efter att beskedet om hur meritportföljen/meritmappen bedömts delgivits dem. Besvär hanteras av Meriteringsrådet.

Här hittar du mer utförlig information om hur och vart besvär ställs:
Information om besvär och klagomål

Anmälan av besvär

Här kan du anmäla besvär mot examinatorsgruppens beslut. Vänligen fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.
  • Accepterade filtyper: jpg, gif, png, pdf, doc, dox, xlxs, docx, xls, gdoc, .