Välj en sida

Arete Meritering har de senaste fyra åren arbetat tillsammans med över 1000 av Sveriges bästa lärare hos ett 30-tal skolhuvudmän. Nu breddar vi verksamheten från meritering till att erbjuda flera utvecklingsprogram och tjänster med syftet att utveckla lärares undervisning. Samtidigt ändras namnet till Arete Akademi.

Arete, som är en del av SkolportenGruppen, har sedan starten 2012 meriterat 1300 lärare hos över 30 kommunala och fristående huvudmän. Dessa erfarenheter använder man nu för att bredda verksamheten. Företaget går från att erbjuda meritering för de mest yrkesskickliga lärarna till ett bredare utbud av utvecklingsprogram och tjänster. Samtidigt byter man namn från Arete Meritering till Arete Akademi.

– Bakgrunden till att vi breddar verksamheten är att många har efterfrågat utbildning i yrkesskicklighet för alla lärare, inte bara för de allra bästa. Aretes meriteringsprogram kommer att finnas kvar, men nu erbjuder vi även andra program och tjänster med syftet att utveckla alla lärares undervisning, säger Per Reinolf, vd Arete Akademi.

Arete Akademis olika utvecklingsprogram handlar om att utveckla lärares undervisning. Fokus är kärnan i alla lärares arbete: eleverna och det som händer i klassrummet.

– Svensk skola behöver fler yrkesskickliga lärare, det höjer såväl yrkets status som lönerna. Och framför allt så ökar det förutsättningarna för elevernas lärande. Idag vet alla att lärares kompetens är avgörande för elevernas lärande, säger Per Reinolf.

Om Arete Akademi

  • Arete har under fyra år arbetat tillsammans med 1300 av Sveriges bästa lärare i två olika meriteringsprogram. 5000 lektionsobservationer har genomförts och 65 000 elevsvar har sammanställts från enkäter. Nu breddar man verksamheten med fler program och tjänster.
  • Arete Akademis olika utvecklingsprogram handlar alltid om att utveckla lärares yrkesskicklighet. Fokus är kärnan i alla lärares arbete: eleverna och det som händer i klassrummet.
  • Aretes program leds av andra yrkesskickliga lärare, lärare som ofta själva är Aretemeriterade. Det är långa program som handlar om att tillsammans med kollegor utveckla olika delar av sin praktik.
  • Alla Aretes program har en vetenskaplig grund. Läs mer om Aretes tre perspektiv och sju centrala aspekter på yrkesskicklighet för lärare här.
  • I dagsläget erbjuder Arete Akademi, utöver meriteringsprogrammen, följande program:  Min roll i klassrummet och Ämnesdidaktisk spets i Idrott och hälsa.

Arete Akademi är en del av SkolportenGruppen där även Skolporten och forskningsinstitutet Ifous ingår.