Välj en sida

Ska du se över lärarlönelyftet 2018?
Arete har tagit fram ett bedömningsprotokoll som du kan använda som stöd i urvalsprocessen. Protokollet:

  • Ger alla dina lärare möjlighet att visa sin yrkesskicklighet och i vilken grad de uppfyller kraven.
  • Utgår från statens krav och Aretes 7 aspekter.
  • Är enkelt att använda.

Med stöd av protokollet kan du erbjuda alla dina lärare samma möjlighet att argumentera för sin kompetens och yrkesskicklighet. Bedömningsgrunden blir transparant och likvärdig. Du kan samtidigt göra din övergripande bedömning och får ett tydligt underlag för din fördelning.

 

Vill du se protokollet?

Du kan ladda ner protokollet med vattenstämpel för påseende här.

Pris

1900 kr/rektor
I priset ingår protokollet i PDF-format och det kan användas fritt på en skola.

Kontaka Ebba Reinolf, ebba.reinolf@areteakademi.se, för att köpa protokollet eller om du har frågor.