Välj en sida

För särskilt yrkesskickliga lärare

LOGOstamp_ma_maMeriteringsprogrammet Arete ger lärare en möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera kring sina kunskaper och sin praktik. Samt dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet.
Tidsplan: sex månader. Två uppstarter per år.
Läs mer