Välj en sida

Aktuellt

 

För särskilt yrkesskickliga lärare

För särskilt yrkesskickliga lärare Meriteringsprogrammet Arete ger lärare en möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera kring sina kunskaper och sin praktik. Samt dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet. Tidsplan: sex månader. Två uppstarter per år. Läs mer  

Läs mer