Välj en sida

Under våren 2018 kommer vi ha flera uppstarter av våra meriteringsprogram. Dessutom lanserar vi en ny webbutbildning i Bedömning och betygssättning.

Meriteringsprogrammet Arete, MA 18 höst,  startar 9 mars och pågår till september. Deltagarna får besked 20 november 2018. Läs mer och boka platser här.

Förstelärarmeritering Arete kommer att ha minst två uppstarter under våren. FA 34 startar 29 januari med inlämning i mars och FA 35 startar 10 april med inlämning i maj. Läs mer om FA här.

Vi hoppas att vi hörs till våren!

God jul,
önskar
Arete