Välj en sida

I Förstelärarmeritering Arete erbjuds lärare möjlighet att med hjälp av beprövade verktyg arbeta fram en meritmapp som tydligt visar lärarens förstelärarkvalifikationer.  I processen ingår det att läraren ska skriva en argumenterande text med evidens som stöd. I arbetet används Aretes mallar för rektors vitsord, protokoll för lektionsobservationer, elevenkäter och tydliga granskningsfrågor. Meriteringen baseras på sju centrala aspekter på yrkesskicklighet för lärare och sträcker sig över sex veckor.

Nästa program

Uppstart: 20 november 2017
Inlämning: 11 januari 2018
Besked: 9 februari 2018

Boka plats för dina lärare genom att maila till ylva.gunnars@areteakademi.se.